Friday, January 25, 2008

Kalabhairava Ashtakam

Kalabhairava Ashtakam

Kalabhairava is an incarnation of Lord Shiva. He is also the presiding deity of the planet Rahu. Hence for Rahu related troubles reciting the kalabhairava ashtakam is a very good remedy.

Devaraajasevyamaanapaavanaanghripankajam
Vyaalayagyasuutramindushekharam Krupaakaram
Naaradaadiyogivrundavanditam Digambaram
Kaashikaapuraadhinaathakaalabhairavam Bhaje .. 1

Bhaanukotibhaasvaram Bhavaabdhitaarakam
Param Niilakanthamiipsitaarthadaayakam Trilochanam
Kaalakaalamambujaakshamakshashuulamaksharam
Kaashikaapuraadhinaathakaalabhairavam Bhaje .. 2

Shuulatankapaashadandapaanimaadikaaranam
Shyaamakaayamaadidevamaksharam Niraamayam
Bhiimavikramam Prabhum Vichitrataandavapriyam
Kaashikaapuraadhinaathakaalabhairavam Bhaje .. 3

Bhuktimuktidaayakam Prashastachaaruvigraham
Bhaktavatsalam Sthitam Samastalokavigraham
Vinikvananmanogyahemakinkiniilasatkatim
Kaashikaapuraadhinaathakaalabhairavam Bhaje .. 4

Dharmasetupaalakam Svadharmamaarganaashanam
Karmapaashamochakam Susharmadhaayakam Vibhum
Svarnavarnasheshhapaashashobhitaangamandalam
Kaashikaapuraadhinaathakaalabhairavam Bhaje .. 5

Ratnapaadukaaprabhaabhiraamapaadayugmakam
Nityamadvitiiyamishhtadaivatam Nira.Njanam.
Mrutyudarpanaashanam Karaaladamshhtramokshanam
Kaashikaapuraadhinaathakaalabhairavam Bhaje .. 6

Attahaasabhinnapadmajaandakoshasamtatim Drushhtipaattanashhtapaapajaalamugrashaasanam
Ashhtasiddhidaayakam Kapaalamaalikaadharam
Kaashikaapuraadhinaathakaalabhairavam Bhaje .. 7

Bhuutasa.Nghanaayakam Vishaalakiirtidaayakam
Kaashivaasalokapunyapaapashodhakam Vibhum
Niitimaargakovidam Puraatanam Jagatpatim
Kaashikaapuraadhinaathakaalabhairavam Bhaje .. 8

Phalastuti
Kaalabhairavaashhtakam Pathanti Ye Manoharam
Gyaanamuktisaadhanam Vichitrapunyavardhanam
Shokamohadainyalobhakopataapanaashanam
Prayaanti Kaalabhairavaamghrisannidhim Naraa Dhruvam

This prayer is from AstroJyoti.com.