Friday, January 25, 2008

Krishna Bhajans - Guru Deva Sharanam Deva

Guru Deva Sharanam Deva


Guru Deva Sharanam Deva

Pahi Prabho Sharanam Deva

Guru Deva Sharanam Deva

Sundara Rupa Shri Hari Deva

Sharanam Sharanam Sadguru Deva


We surrender to our Guru and God,

beautiful Lord Hari.